App mua vé số online Nền tảng tin cậy

Cơ cấu tổ chức

Đảng Ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII), nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 07 đồng chí có tên dưới đây:

dang_uyw_1

Đồng chí: Trần Quốc Việt                       - Ủy viên

Đồng chí: Trần Văn Thành                     - Ủy viên

Đồng chí: Trịnh Quang                           - Ủy viên

Đồng chí: Nguyễn Phương Nam            - Ủy viên

Đồng chí: Dương Lê Cẩm Thúy             - Ủy viên

Ban giám đốc

11_1

Hội đồng Khoa học & Đào tạo

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO

CƠ SỞ II, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-CSII, ngày 06 tháng 8 năm 2021)

 

1.

TS. Phạm Ngọc Thành

Phó hiệu trưởng/Giám đốc Cơ sở II

Chủ tịch

2.

TS. Nguyễn Thị Hoa Tâm

Phó Giám đốc Cơ sở II

Phó chủ tịch

3.

TS. Lê Thị Nhung

PTP, Phụ trách Phòng KH&HTQT

Thư ký

4.

PGS.TS Phước Minh Hiệp

Nguyên Vụ trưởng Tạp chí Cộng sản khu vực phía Nam

Thành viên

5.

PGS.TS Trần Văn Thiện

Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến

Thành viên

6.

PGS.TS Bùi Thị Xuân Mai

Chuyên gia, nguyên Trưởng khoa CTXH, Trường ĐH Lao động- Xã hội

Thành viên

7.

PGS.TS Phan Đức Dũng

Phó trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM

Thành viên

8.

ThS. Trần Dũng Hà

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM

Thành viên

9.

TS. Dương Kim Thế Nguyên

Trưởng khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

Thành viên

10.

TS. Đinh Kiệm

Nguyên Phụ trách Khoa QLNNL

Thành viên

11.

TS. Nguyễn Quang Minh

Giảng viên, Trường ĐH Tài chính Marketing

Thành viên

12.

ThS. Nguyễn Phương Nam

Trưởng phòng Quản lý Đào tạo

Thành viên

13.

ThS. Nguyễn Phương Cường

Trưởng phòng Quản lý Chất lượng

Thành viên

14.

TS. Trần Quốc Việt

Trưởng khoa Quản lý Nguồn nhân lực

Thành viên

15.

TS. Nguyễn Minh Tuấn

Trưởng khoa Công tác xã hội

Thành viên

16.

TS. Nguyễn Lê Anh

Trưởng khoa Giáo dục Đại cương

Thành viên

17.

TS. Đỗ Thị Hoa Liên

Trưởng khoa Quản trị kinh doanh

Thành viên

18.

TS. Lê Quốc Diễm

PTK, Phụ trách khoa Kế toán

Thành viên

19.

TS. Huỳnh Thị Phương Trang

PTK, Phụ trách khoa Lý luận chính trị

Thành viên

20.

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

PTK, Phụ trách khoa Ngoại ngữ

Thành viên

21.

ThS. Nguyễn Đăng Phú

PTK, Phụ trách khoa Luật

Thành viên

22.

ThS. Trương Anh Tuấn

PTK, Phụ trách khoa Bảo hiểm

Thành viên

23.

ThS. Phan Thanh Hải

Trưởng Bộ môn CNTT, khoa GDĐC

Thành viên

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO

CƠ SỞ II, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

(Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-CSII, ngày 06 tháng 8 năm 2021)

 

1.

TS. Phạm Ngọc Thành

Phó Hiệu trưởng/Giám đốc Cơ sở II

Chủ tịch

2.

TS. Nguyễn Thị Hoa Tâm

Phó Giám đốc Cơ sở II

Phó chủ tịch

3.

TS. Lê Thị Nhung

PTP, Phụ trách Phòng KH&HTQT

Thư ký

4.

ThS. Nguyễn Phương Nam

Trưởng phòng Quản lý Đào tạo

Thành viên

5.

ThS. Nguyễn Phương Cường

Trưởng phòng Quản lý Chất lượng

Thành viên

6.

TS. Trần Quốc Việt

Trưởng khoa Quản lý Nguồn nhân lực

Thành viên

7.

TS. Nguyễn Minh Tuấn

Trưởng khoa Công tác xã hội

Thành viên

8.

TS. Nguyễn Lê Anh

Trưởng khoa Giáo dục Đại cương

Thành viên

9.

TS. Đỗ Thị Hoa Liên

Trưởng khoa Quản trị kinh doanh

Thành viên

10.

TS. Lê Quốc Diễm

PTK, Phụ trách khoa Kế toán

Thành viên

11

TS. Huỳnh Thị Phương Trang

PTK, Phụ trách khoa Lý luận chính trị

Thành viên

12

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

PTK, Phụ trách khoa Ngoại ngữ

Thành viên

13.

ThS. Nguyễn Đăng Phú

PTK, Phụ trách khoa Luật

Thành viên

14.

ThS. Trương Anh Tuấn

PTK, Phụ trách khoa Bảo hiểm

Thành viên

15.

ThS. Phan Thanh Hải

Trưởng Bộ môn CNTT, khoa GDĐC

Thành viên

 

Công đoàn Cơ sở II

Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở II khóa XVI, nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm:

Ban Thường vụ:

Cong_doan1_1

Ủy viên BCH:

- Đ/c Đoàn Văn Ba

- Đ/c Nguyễn Lặc

- Đ/c Lê Thị Toàn

- Đ/c Trương Thị Thúy Hòa

- Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc

- Đ/c Nguyễn Thị Thúy

- Đ/c Chu Minh Hùng

- Đ/c Bùi Thị Hương

Ủy ban kiểm tra:

- ThS. Dương Lê Cẩm Thúy - Chủ nhiệm

- ThS. Phạm Văn Thiệu - Ủy viên

- ThS. Trịnh Quang - Ủy viên

Trưởng khoa & bộ môn

Trưởng phòng ban

Đoàn thanh niên

Hội Sinh viên

Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :