App mua vé số online Nền tảng tin cậy

Lịch thi - Danh sách thi

DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỢT 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 -2024, MÔN THI: KẾ TOÁN MÁY

12:26, 20/10/2023

DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỢT 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 -2024, MÔN THI: KẾ TOÁN MÁY

DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I (2023-2024), Lớp: ĐH 2023 & KHÓA CŨ, MÔN THI: TIN HỌC CƠ BẢN 1

12:24, 20/10/2023

DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I (2023-2024), Lớp: ĐH 2023 & KHÓA CŨ,  MÔN THI: TIN HỌC CƠ BẢN 1

Thông báo số lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 1 năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022

08:34, 21/11/2022

Thông báo số lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 1 năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022

DANH SÁCH THI KẾ TOÁN MÁY ĐH19KT NGÀY 26-10-2022

08:59, 26/10/2022
Danh sách thi KẾ TOÁN MÁY ĐH19KT NGÀY 26-10-2022
DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỢT 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 -2024, MÔN THI: KẾ TOÁN MÁY

DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỢT 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 -2024, MÔN THI: KẾ TOÁN MÁY

12:26, 20/10/2023

DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐỢT 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 -2024, MÔN THI: KẾ TOÁN MÁY

DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I (2023-2024), Lớp: ĐH 2023 & KHÓA CŨ, MÔN THI: TIN HỌC CƠ BẢN 1

DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I (2023-2024), Lớp: ĐH 2023 & KHÓA CŨ, MÔN THI: TIN HỌC CƠ BẢN 1

12:24, 20/10/2023

DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I (2023-2024), Lớp: ĐH 2023 & KHÓA CŨ,  MÔN THI: TIN HỌC CƠ BẢN 1

Thông báo số lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 1 năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022

Thông báo số lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 1 năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022

08:34, 21/11/2022

Thông báo số lịch thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ 1 năm học 2022-2023 Đại học chính quy K2019, 2020, 2021, 2022

DANH SÁCH THI KẾ TOÁN MÁY ĐH19KT NGÀY 26-10-2022

DANH SÁCH THI KẾ TOÁN MÁY ĐH19KT NGÀY 26-10-2022

08:59, 26/10/2022
Danh sách thi KẾ TOÁN MÁY ĐH19KT NGÀY 26-10-2022
Danh sách thi Toeic (IIG) Quốc tế ngày 25/6/2022

Danh sách thi Toeic (IIG) Quốc tế ngày 25/6/2022

15:09, 23/06/2022
Danh sách thi Toeic (IIG) Quốc tế ngày 25/6/2022
Danh sách thi Tin Học Cơ Bản 2_K2021 & khóa cũ

Danh sách thi Tin Học Cơ Bản 2_K2021 & khóa cũ

15:18, 20/06/2022
Danh sách thi Tin Học Cơ Bản 2_K2021 & khóa cũ
Lịch thi thúc học phần đợt 2 học kỳ II năm học 2021-2022 đại học hệ chính quy K2019

Lịch thi thúc học phần đợt 2 học kỳ II năm học 2021-2022 đại học hệ chính quy K2019

18:08, 08/06/2022
Lịch thi thúc học phần đợt 2 học kỳ II năm học 2021-2022 đại học hệ chính quy K2019
Thông báo số 417(cập nhật) Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022 Đại học hệ chính quy K2018, 2019, 2020, 2021

Thông báo số 417(cập nhật) Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022 Đại học hệ chính quy K2018, 2019, 2020, 2021

07:35, 15/12/2021
Thông báo số 417(điều chỉnh) Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022 Đại học hệ chính quy K2018, 2019, 2020, 2021
DANH SÁCH THI VẤN ĐÁP ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2020-2021 KHÓA 2019, NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ TÂM LÝ

DANH SÁCH THI VẤN ĐÁP ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2020-2021 KHÓA 2019, NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ TÂM LÝ

10:05, 08/10/2021
DANH SÁCH THI VẤN ĐÁP ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2020-2021 KHÓA 2019, NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ TÂM LÝ
Danh sách thi Tin học Cơ bản 1 K2020 & Khóa cũ

Danh sách thi Tin học Cơ bản 1 K2020 & Khóa cũ

13:33, 15/01/2021
Danh sách thi Tin học Cơ bản 1 K2020 & Khóa cũ
Danh Mục
Thống kê truy cập
 • Đang trực tuyến
  :  
 • Hôm nay
  :  
 • Hôm qua
  :  
 • Lượt truy cập
  :